Implantater – Tannimplantat

Implantater – Tannimplantat

Implantater – Tannimplantat

Et implantat er som regel en titanskrue som settes ned i kjevebenet til erstatning for en tapt tann. På denne skruen festes en krone/tann.

Når vi utfører denne type behandling samarbeider vi alltid med en kirurg som setter selve skruen inn i kjevebenet.